Namaz vakitlerini bildiren namaz çağrısı her gün 5 defa tekrarlanır. Beş vakit namazların sadece birinde, fazladan bir cümle eklenir: "Namaz uykudan daha hayırlıdır." Bu hangi vakitte söylenir?

1
Correct! Wrong!

Her yıl, Müslümanlar biriktirdiklerinden ihtiyaç duyanlara sabit miktarda vermek zorundadırlar. Bu, toplumların güçlü ve birbirleri ile bağlantıda kalmasına yardımcı olur. Bu özel yardımın adı nedir?

1
Correct! Wrong!

Hazreti İsa, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen en yaygın peygamberlerden ikincisidir. Kur'an-ı Kerim'de ismiyle anılan en yaygın peygamberlerden birincisi aşağıdakilerden hangisidir?

1
Correct! Wrong!

İslam; belirli bir ulusa, dile veya ırka ait olmayan evrensel bir dindir. Müslümanlar sadece Arap, Türk ya da Pakistanlı değildir. Ve dünyanın farklı yerlerinde başka uluslardan Müslümanlar da vardır. Arapça konuşan Müslümanların oranı nedir?

1
Correct! Wrong!

Her beş vakit namazdan önce Müslümanlar, hem ruhsal hem de fiziksel temizliğin bir işareti olarak ellerini, yüzünü, kollarını, saçlarını ve ayaklarını yıkamak zorundadır. Yapılan bu eylemin adı nedir?

1
Correct! Wrong!

Kuran, öğrenmeyi ve soru sormayı tekrar tekrar vurgulayan bir kitaptır. Bunu göz önünde bulundurulduğunda, Peygamber Efendimiz'e bildirilen Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti nedir?

1
Correct! Wrong!

Tanrı'nın bir ve tek olduğuna ve Tanrı tarafından gönderilen tüm peygamberlere, elçilere inanan herkes Müslümandır. Bu inancın beyanına ne isim verilir?

1
Correct! Wrong!

Seviye 3: İslam Hakkında Kendine Meydan Oku!
Gözlerime inanamıyorum!

İşte şimdi başardın!
Neler oluyor?

Bir şeyler ters mi gitti? Hadi baştan başlayalım!